Inspiria Science Center Østfold

Science Center Østfold er ett av 8 regionale vitensentre i Norge. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi, hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. Senteret skal inneholde dagens og morgendagens teknologi, og skal stimulere til undring, refleksjon og læring.

Borg ComIT ble valgt som partner i prosjekteringsfasen, og vil bidra med kunnskap og erfaringer på aktuelle løsninger.