Akustikk i møterom


Det er ikke bare kamera og lyd produktene man har i ett møterom som avgjør om det blir en god lyd opplevelse i møtet.


Akustikken i rommet spiller også en veldig stor rolle på hvordan personer oppfatter lydbildet, dette gjelder både om man har ett digitalt møte eller om man har ett «analogt» møte.

Lyden mennesker hører kommer fra 3 kilder.

  • Direkte lydkilde (høyttaler, personer e.l.)
  • Uønsket støy (trafikk, ventilasjon osv.)
  • Lyder fra gulv, vegger, tak m.m. som er den reflekterte lyden.

 Det er viktig å ha den riktige blandingen av direkte og reflektere lyder i ett rom slik at man kan prate i normalt stemmeleie, dette fører til at man kan holde konsentrasjonen lengre og møtet blir mer effektivt.

Er det en for stor andel av en lyd kilde så oppleves dette ofte som ekko og lyden høres uklar ut. 

Det finnes flere gode og enkle løsninger for å forbedre akustikken på ett møterom, dette være seg

lyd-absorbenter i forskjellige former, tunge tekstiler osv.

Har du utfordringer med akustikk på møterommet?


Kontakt oss for en uforpliktende befaring

unsplash