Har du kontroll på sikkerheten
i ditt Microsoft 365 miljø?

MFA 2-faktor pålogging

MFA kommer som standard om du vil eller ikke.

Ved å sette opp 2-faktor i forkant av at Microsoft «tvinger» dette igjennom, så får man en smidig og kontrollert overgang.

Vi anbefaler at dere aktiverer 2-faktor pålogging til Microsoft 365 kontoene deres, da får dere ett ekstra lag med sikkerhet hvis passord kommer på avveie. Da må man bekrefte at man logger seg på enten via en SMS eller å bruke Microsoft Autenticator app. Vi anbefaler Microsoft Autenticator app  

 

 

Vi kan bistå med følgende:

  • Oppsett av MFA på kunden tenant.
  • Utsendelse av epost til brukerne på oppsett av MFA app.
  • Oppsett av conditional access regler

E-post sikkerhet

Banner-e-postsignatur

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)
DKIM (DomainKeys Identified Mail)
SPF (Sender Policy Framework)

er tre forskjellige teknologier som brukes til å bekjempe e-postforfalskning og beskytte e-postdomener mot misbruk.

Her er noen grunner til å bruke disse teknologiene:
 


  1. Bekjempe phishing og forfalskning
  2. Øke e-postleveringsgraden
  3. Overholdelse av retningslinjer
  4. SPF/Disclaimer

I sum bidrar DMARC, DKIM og SPF til å styrke sikkerheten og integriteten til e-postdomenet ditt, beskytte dine mottakere mot forfalskede e-poster og
bidra til en bedre e-postopplevelse for både avsender og mottaker.
 

Back-up av Microsoft 365

Veeam 365

Microsoft tilbyr kun en «søppelkasse-funksjon» i 365.
Det anbefales å ha en ekstra back-up for enkel og raskere gjenoppretting av filer eller mapper, hvis man blir utsatt for angrep eller sletter noe ved uhell.


Veeam 365 back-up er en god løsning som ikke har noen begrensinger på lagringsplass og har funksjoner for rask og enkel gjenoppretting av filer og mapper.


Ønsker du å vite mer?


Ta kontakt med oss!